ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

RODZINNY INTEGRACYJNY EVENT SPORTOWY
Łodygowice, 21 sierpień 2021

Dofinansowano ze środków:

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Sponsor Wydarzenia:

PGEEO

Organizator:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
25 lecie

Sponsorzy:

Startujemy już za:

Regulamin zawodów

I. CEL:

 1. Propagowanie uprawiania sportu przez całe rodziny oraz osoby niepełnosprawne.
 2. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia.
 4. Upamiętnienie wydarzeń historycznych - Powstań Śląskich.
 5. Zapoznanie uczestników z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. ORGANIZATOR:

 1. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
  ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  biuro@eurobeskidy.org.pl
  www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

Termin relizacji: 21 sierpnia 2021 roku
Miejsce realizacji: Zespół Zamkowo-Parkowy w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

IV. PROGRAM ZAWODÓW

21.08.2021 r.- sobota

 • 12.30 - potwierdzenie uczestnictwa przez zawodników
 • 12:55 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie
 • 13:00-15:00 - przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych oraz konkurs historyczny
 • 15:20 - rozdanie nagród
 • 16:00 – piknik historyczny

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody sportowe składają się z kilku dyscyplin sportowo – rekreacyjnych z podziałem na kategorie wiekowe:

1. dzieci I-III, dzieci IV-VI z podziałem na chłopców i dziewczynki

 • bieg na 100 m, na 100-lecie Bitwy warszawskiej
 • kręgle – 3 rzuty,
 • rzut piłeczką palantową do celu – 5 rzutów,

2. Konkurencje dla młodzieży i dorosłych z podziałem na kobiety i mężczyzn:

 • bieg na 60 m,
 • kręgle – 3 rzuty,
 • rzut piłeczką palantową do celu – 5 rzutów,

3. Konkurencje dla osób niepełnosprawnych:

 • wózki – 100 m,
 • kręgle – 3 rzuty,
 • rzut piłeczką palantową do celu – 5 rzutów,

4. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach.

5. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. PUNKTACJE I NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
 2. 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy medal okolicznościowy, czapkę z nadrukiem, napoje i obiad.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału mogą zgłaszać się wszystkie osoby zwłaszcza rodziny
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04 września.
 3. Regulamin zawodów jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. FINANSOWANIE I WYPADKI

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek i zimne napoje).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.
 6. Organizator zapewnia środki ochrony zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 7. Event będzie miał charakter zamknięty.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika eventu jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy uczestnik w dniu zawodów powinien posiadać własny ubiór sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia imprezy sportowej.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Wydarzenie będzie miało charakter zamknięty
 8. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator życzy uczestnikom Eventu sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »
strzałka do góry