ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Programy » Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami - edycja 2020-2021

Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami - edycja 2020-2021

„Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami „– edycja 2020-2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.”

Program finansowany ze środków:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Realizator programu:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

Termin realizacji: 01.09.2020 - 31.12.2021

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”.

Celem programu jest zapewnienie usług asystenta osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

O funkcje asystenta mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego kandydatów na Asystenta prosimy o przesyłanie swojego CV na adres biuro@eurobeskidy.org.pl lub dostarczenie go do siedziby Stowarzyszenia.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
  • załatwieniu spraw urzędowych
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu (33) 862 31 98

powrót »
strzałka do góry