ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
O stowarzyszeniu
Strona Główna » Stowarzyszenie » O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy powstało w 1996 roku z inicjatywy obecnego Prezesa Stanisława Handerka i grupy osób dla których priorytetowym celem była pomoc osobom niepełnosprawnym. Objęliśmy pomocą również dzieci, organizując dla nich letni wypoczynek w formie obozów sportowych oraz zajęcia pozalekcyjne na pływalni. Realizujemy projekty proekologiczne na rzecz ekologii i ochrony przyrody, oraz prowadzimy szereg działań na rzecz lokalnego patriotyzmu min. opracowanie i publikacje lokalnej gazety. W ramach programu „Bliżej Natury” wydaliśmy foldery ekologiczno-przyrodnicze, a w ramach programu „Patriotyzm Jutra" Opracowaliśmy i wydaliśmy III tomy Historii Łodygowic - dzieje naszej gminy na tle regionu żywieckiego i kraju, oraz przewodnik „Szlakiem Beskidzkich Zabytków”. Obszar naszych działań jest bardzo szeroki. W każdej z podejmowanych inicjatyw na pierwszym miejscu stawiamy sobie dotarcie do jak największej liczby beneficjentów. Od 20 lat głównym celem jest przełamywanie barier międzyludzkich, integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku jako formy rehabilitacji i zdrowego trybu życia.

Najbardziej integracyjną formą dla osób niepełnosprawnych jest sport. Traktujemy go jako kompleksową formę rehabilitacji. Przełamywanie własnych słabości, współzawodnictwo, to tylko niektóre motywy, które skłaniają do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Stowarzyszenie od chwili powstania prowadzi i koordynuje integracyjne sekcje sportowe. Obecnie działają 3 sekcje: szachowo-warcabowa, tenisa stołowego, wyciskania sztangi leżąc, w których trenuje regularnie ponad sto osób z niepełnosprawnością ruchową oraz sekcja pływacka dla dzieci. Realizując program nauki pływania postawiliśmy sobie za cel propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, której zadaniem jest niwelacja wad postawy i poprawa kondycji fizycznej wśród najmłodszych.

Nieobojętny nam jest los osób w wieku starszym. Dla nich przygotowaliśmy kompleksowy program aktywności fizycznej oraz rehabilitacji w formie ćwiczeń i zajęć sportowo-rekreacyjnych, aby opóźnić zmiany typowe dla podeszłego wieku. Biorąc pod uwagę jak ważny jest ruch w życiu każdego człowieka i jakie korzyści zdrowotne niesie z sobą aktywność fizyczna i rehabilitacja przygotowaliśmy specjalne programy:

Jesteśmy największym na Podbeskidziu organizatorem cyklicznych integracyjnych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim w których bierze udział ponad pół tysiąca zawodników. W bieżącym roku kontynuujemy:

Wymienione imprezy sportowe cieszą się dużą popularnością wśród uczestników. Przyjazna atmosfera, sportowy duch rywalizacji, wartościowe nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii zawsze towarzyszą każdym zawodom. Jesteśmy dumni z naszych zawodników, którzy plasują się zawsze w czołówce medalistów. Wśród nich są mistrzowie i wicemistrzowie Polski, Europy i Świata oraz paraolimpijczycy. Są oni dowodem, że niepełnosprawność nie przekreśla możliwości osiągnięcia sukcesu. Wielu członków naszych sekcji sportowych aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym.

Ważną rolę w naszej działalności odgrywają wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas i wspierają nas podczas organizacji imprez sportowych. W Stowarzyszeniu tworzymy w miarę możliwości okazję do odbywania praktyk i staży zawodowych.

Działalność i realizacja nowych programów możliwa jest dzięki dofinansowaniu instytucji państwowych – MSiT, PFRON, i samorządowych – Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Łodygowice. Od początku naszej działalności podjęliśmy współpracę z wieloma przedsiębiorcami.
Zaangażowaliśmy do pracy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrę w zakresie przeprowadzania treningów i rehabilitacji. Rozwijamy się i pniemy do przodu, aby pokazać społeczeństwu, że można robić coś dobrego.

Zapraszamy do naszej siedziby osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.


powrót »
strzałka do góry