ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Odnowa biologiczna
Strona Główna » Sport » Sekcje sportowe » Odnowa biologiczna

Odnowa biologiczna

 1. Odnowa biologiczna stosuje odpowiednie metody i środki dla danej grupy sportowców, w precyzyjnie dobranym przedziale czasu, wpływa na powrót sił psychofizycznych, znosi negatywne skutki zmęczenia i przygotowuje organizm do jeszcze większego, kolejnego wysiłku. Jest to sposób przywracania utraconych funkcji u osób aktywnych, w celu szybszego odzyskania formy.
 2. Po zakończeniu wysiłku, a czasem jeszcze podczas jego trwania (gdy następuje zmniejszenie intensywności) rozpoczynają się procesy wypoczynkowe. Zastosowanie właściwych środków i metod może te procesy wzmocnić i przyspieszyć. Nieodpowiednie postępowanie może za to pogłębić niekorzystne zmiany.
 3. Cele i zadania odnowy biologicznej: aktywizacja i optymalizacja procesów wypoczynkowych; profilaktyka i zmniejszenie skutków powolnych przeciążeń; hartowanie organizmu; doleczanie po obrażeniach.
 4. Podstawowymi metodami stosowanymi w odnowie są: środki biochemiczne; dieta; metody fizykoterapeutyczne; metody psychologiczne, środki specjalne; sen; rozciąganie.
 5. Mechanoterapia zajmuje się leczeniem za pomocą ćwiczeń fizycznych rehabilitacyjnych (kinezyterapia), masaży oraz stosowania specjalnych aparatów do masażu i zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi: masaż, masaż sportowy, trening wibracyjny. W elektrolecznictwie lub elektroterapii wykorzystuje się do celów leczniczych prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Zabiegi: elektrostymulacja, prądy, terapia falami uderzeniowymi.
 6. Światłolecznictwo wykorzystuje promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe. Stąd do światłolecznictwa zalicza się również wykorzystanie do celów leczniczych promieniowania słonecznego, czyli helioterapię. Zabiegi: bioptron, sollux.
 7. Zastosowanie laseroterapii wykorzystywane jest w leczeniu zespołów bólowych tkanek okołostawowych i ma na celu zmniejszenie bólów: mięśni, ścięgien, rozcięgien, wiązadeł, torebki stawowej. Ponadto może odgrywać ważną rolę w profilaktyce i zmniejszaniu wtórnych zmian przeciążeniowych, a także spowalniać rozwój zmian zwyrodnieniowych. Zabiegi: laser.
 8. Magnetoterapia - metoda leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Umożliwia głębokie, a nie wyłącznie powierzchniowe oddziaływanie na organizm. Zabiegi: diatermia, magnetronik, pole magnetyczne biorezonansowe salut.
 9. Zabiegi krioterapeutyczne prowadzone są w dwojaki sposób – miejscowo (m.in.: kriożele, masaż kostką lodu) i ogólnie. Celem zabiegów miejscowych jest obniżenie temperatury skóry i tkanek głębiej położonych, zaś w zabiegach ogólnych oziębienie całego ustroju ze wszystkimi tego faktu następstwami fizjologicznymi.
 10. Ultradźwięki - drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Zabiegi: ultradźwięki.

Cele i zadania odnowy biologicznej

 1. Aktywizacja i optymalizacja procesów wypoczynkowych - przyspieszenie naturalnych, wewnątrzustrojowych procesów, prowadzących do wyrównania zaburzeń powstałych podczas wysiłku fizycznego (masaże, nawadnianie, odpowiednia dieta, regulacja zależności odpoczynek-trening);
 2. Profilaktyka i zmniejszenie skutków powolnych przeciążeń, które powstają w narządzie ruchu w wyniku mikrourazów (zabiegi fizykalne);
 3. Hartowanie organizmu na zmiany warunków środowiskowych poprzez aktywizację mechanizmów obronnych i adaptacyjnych;
 4. Doleczanie po obrażeniach doznanych podczas uprawiania sportu (ćwiczenia).
powrót »
strzałka do góry