ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Patriotyzm Jutra
Strona Główna » Programy » Patriotyzm Jutra

Patriotyzm Jutra

Uczcijmy stulecie Niepodległej

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy zaprasza wszystkich do udziału w przygotowywanych
8 listopada br. w Łodygowicach uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

To okazja, byśmy oddali hołd bohaterom, którzy w ciągu minionych stu lat, a także w czasach rozbiorów, walczyli o niepodległość Polski, dla niej cierpieli i oddawali życie. Zachęcamy zwłaszcza dzieci i młodzież, by swoją dały wyraz swojej wdzięczności i szacunku dla przodków i miłości do Ojczyzny.

 • Uroczystości rozpoczną się o 14.00 wystawieniem posterunku honorowego przy pomniku „Obrońcom Ojczyzny Polacy”.
 • O 14.10 spod Zamku w Łodygowicach na Plac Wolności wyruszy kolumna żołnierzy i innych służb mundurowych z pocztami sztandarowymi oraz przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych.
 • O 14.30 od hymnu i modlitwy rozpoczną się uroczystości, które obejmą również odczytanie Apelu Poległych, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny Polacy” oraz oddanie salwy honorowej.
 • O 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach w drugiej części uroczystości, która rozpocznie się przewidziane są okolicznościowe przemówienia organizatora oraz przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych, prezentacja drugiej części przewodnika „Szlakiem Beskidzkich Zabytków”.
 • O 16.00 - przyznanie po raz pierwszy honorowego tytułu: EUROBESKIDZKI FILAR AKTYWNOŚCI.
 • O 16.10 część artystyczna pt. 100 PIOSENEK NA 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.
  BB VOCAL GROUP - zespoł wokalny w składzie:
  Marta Gzowska Sawicka
  Katarzyna Kosecka
  Tomasz Lorek
  Rafał Sawicki
 • O 17.00 degustacja potraw z gęsiny na św. Marcina oraz młodego wina z Winnicy Srebrna Góra.
 • Na drugą część obchodów obowiązują zaproszenia, po które można zgłaszać się do siedziby SI Eurobeskidy od 22 października aż do wyczerpania zapasu, ograniczonego liczbą miejsc na sali GOK.

Patronat honorowy uroczystości:

Joachim Brudziński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej

Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

Komitet honorowy:

Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kazimierz Matuszny - Poseł na Sejm RP

Kazimierz Matuszny
Poseł na Sejm RP

Andrzej Kamiński - Senator RP

Andrzej Kamiński
Senator RP

Tadeusz Kopeć - Senator RP

Tadeusz Kopeć
Senator RP

Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki PSP

Jacek Kleszczewski
Śląski Komendant Wojewódzki PSP

Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki PSP

Andrzej Płonka
Starosta bielski

Janusz Król - Starosta cieszyński

Janusz Król
Starosta cieszyński

Andrzej Kalata - Starosta żywiecki

Andrzej Kalata
Starosta żywiecki

Andrzej Pitera - Wójt Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera
Wójt Gminy Łodygowice

Sponsor uroczystości:

Sponsorzy:

JSW Innowacje
Nadleśnictwo Jeleśnia
Ochrona Kowalczyk
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
100 lat Niepodległości

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy po raz trzeci realizuje program „PATRIOTYZM JUTRA” w ramach, którego wyda III tom Historii Łodygowic – „Historia Szkolnictwa na terenie Gminy Łodygowice”.

Dzięki temu wydawnictwu czytelnik będzie mógł poznać historię szkół na terenie obecnej Gminy Łodygowic, a także przyjrzeć się kulturze i dziejom szkolnictwa.

W I oraz II tomie „Historii Łodygowic”, mogliśmy ukazać dzieje Państwa Łodygowickiego, historię zamku w Łodygowicach, zwyczaje góralskie naszych przodków. Książka zawiera również informacje z pól bitewnych – bitwy z czasów „potopu szwedzkiego” oraz interesujące historie o zbójach.

Tom III „Historia szkolnictwa na terenie Gminy Łodygowice” poświęcony jest historii szkolnictwa na terenie obecnej Gminy Łodygowice. Będziemy mogli także przyjrzeć się rozwojowi szkolnictwa na terenie byłego Państwa Łodygowickiego. Oświata już sięgała początków XVII wieku. W tym czasie istniała już parafia Łodygowska i Państwo Łodygowskie należące wtedy do Jerzego księcia Zbarskiego. Pierwsze zapiski o szkole Łodygowskiej i jej nauczycielu spotykamy w roku 1630. Była to szkoła parafialna, obejmująca najniższy szczebel edukacji, w której poza religią uczono pisania, czytania i rachunków. Dzięki tej szkole, mieszkańcy Państwa Łodygowskiego byli ludźmi stosunkowo światłymi, o rozbudzonych uczuciach patriotycznych. Świadczy o tym ich udział w walkach ze Szwedami w czasie "potopu szwedzkiego"(tom I). Szkoła parafialna przetrwała do wybudowania nowej szkoły, której projekt istniał prawdopodobnie już na początku XIX wieku. Te i inne fakty przedstawimy w III tomie „Historii Łodygowic”. Celem naszym jest, aby książka stała się pomostem pomiędzy pokoleniami.

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Wydanie książki III tom Historia Łodygowic "Historia szkolnictwa na terenie Gminy Łodygowice"
 2. Organizacja promocji książki w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach, występ: Prezentowanie repertuaru zespołu dziecięcego „Magurzanie” na terenie powiatu żywieckiego dla społeczności lokalnej i regionu – w celu przedstawienia i promocji książki.
Historia szkolnictwa na terenie Gminy Łodygowice - Tom III

Stowarzyszenie w ramach projektu wydało książkę „Historia Łodygowic” – Tom II" (Nakład publikacji i wydawnictwa 2 000 tyś. szt. - Propagowano publikacje wydawnictwa poprzez udostępnienie ich bibliotekom szkolnym w ramach realizacji ścieżki edukacji regionu). Założono „Kronikę Stowarzyszenia” wpisano do niej wpisywane osoby zasłużone do społeczności lokalnej (życiorysy tych ludzi oraz ich zasługi). Osoby te mają stanowić przykład postawy patriotycznej.

II tom „Historii Łodygowice” w dużej mierze poświęcony jest życiu duchowemu na terenie Łodygowic i Państwa Łodygowskiego. W części historycznej poznajemy dzieje obu kościołów i parafii w Łodygowicach od czasów najdawniejszych do 1989 r. W artykułach problemowych przedstawione zostały dzieje reformacyjne na terenie Państwa Łodygowickiego. Natomiast w trzeciej części prezentowana jest sylwetka ks. Jana Marszałka, kapłana, który swoja postawą i pracą duszpasterską odcisnął wyraźne piętno na życie społeczno- moralnym i duchowym nie tylko parafii w Łodygowicach, ale całego regionu.

By czas nie zaćmił i niepamięć - Tom II

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice w okresie od czerwca do grudnia 2007 r realizowało projekt Narodowego Centrum Kultury „Patriotyzm Jutra” pt. „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Celem było ukazanie przeszłości i teraźniejszości gminy Łodygowice, kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów na tle styku różnych kultur.

Z realizacją owego zadania związany był szeroko rozumiany patriotyzm i krzewienie go wśród młodych obywateli. Przygotowywaliśmy wiele konkursów m.in.: konkurs fotograficzny, literacki, recytatorski, plastyczny oraz o nadleśnictwie, mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu przeszłości i teraźniejszości gminy Łodygowice na tle regionu i kraju wśród dzieci i młodzieży.

Zakładane cele przy realizacji zostały osiągnięte prawie w 100 %. Dzięki dużej determinacji członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice oraz osób które były zaangażowane przy realizacji projektu udało się zrealizować zaplanowane rezultaty, a w niektórych tematach nawet zrealizować więcej. Świadczy o tym duża ilość nadesłanych prac konkursowych z różnych szkół, świetlic i indywidualnych zgłoszeń dzieci i młodzieży z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego.

Stowarzyszenie w ramach projektu wydało książkę /strong>„Historia Łodygowic” – Tom I (Nakład publikacji i wydawnictwa 2 000 tyś. szt. - Propagowano publikacje wydawnictwa poprzez udostępnienie ich bibliotekom szkolnym w ramach realizacji ścieżki edukacji regionu). Opracowano przewodnik dotyczących zabytków m.in. architektury drewnianej ”Szlakiem beskidzkich zabytków”( 2 000 tyś. szt.), Założono „Kronikę Stowarzyszenia” wpisano do niej wpisywane osoby zasłużone do społeczności lokalnej (życiorysy tych ludzi oraz ich zasługi). Osoby te maja stanowić przykład postawy patriotycznej.

Publikacje medialne, współpraca z innymi gminami w regionie, miały na celu wymianę doświadczeń. Gmina Łodygowice podobnie jak wiele miejsc w naszym kraju posiada ciekawą, choć mało znaną mieszkańcom przeszłość. Tu znajduje się zabytek architektury drewnianej (kościół) oraz zamek z XVII wieku, a wokół niego obwarowania ziemne, które przetrwały do połowy XIX wieku. Ukazano białe plamy historii polskiej - tutejszy dzielny proboszcz na czele zbrojnego oddziału mieszkańców walczył ze Szwedami i wyruszył na odsiecz Jasnej Góry. Tutaj istnieje świadomość tradycji górali żywieckich. Te zdarzenia i dorobek kulturowy istnieje głęboko w świadomości i należy go kultywować tym bardziej, że Łodygowice są gminą na styku kultur – aby „Czas nie zatarł i niepamięć”.
Przykład działań gminy Łodygowice zainspirował inne gminy do współpracy z innymi gminami i wymiany doświadczeń.

Przeprowadzono konkursy:

 1. Konkurs fotograficzny „Zabytki w naszym regionie w obiektywie aparatu fotograficznego”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Konkurs literacki im. Ludwika Huczka – autora rękopisu Dziejów Łodygowic i ich okolic w formie reportaż, proza, poezje, esej.
 3. Konkurs recytatorski im. Heleny Zając – poetki ludowej z Łodygowic - wiersz prezentujący przywiązanie do rodzinnej miejscowości, regionu, kraju.
 4. Konkurs plastyczny - „Miejsce, w którym czuję, że to moja ojczyzna”
 5. Konkurs o nadleśnictwie.

Zorganizowano wystawę nagrodzonych prac plastycznych, występy dziecięcych zespołów regionalnych oraz kiermasz wydawnictw Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.
Zorganizowano występy w Gminnym Ośrodku Kultury, które to były partnerem projektu. Prezentowano repertuaru zespołów dziecięcych, regionalnych na terenie powiatu żywieckiego dla społeczności lokalnej i regionu podczas festynu w zespole parkowo – zamkowym w Łodygowicach. Powiatowy folklor pt. „Tańcem, muzyką i śpiewem rozsławiam moja małą Ojczyznę”. Uwieńczenie konkursu było podsumowanie konkursów i wręczenie nagród. Patronat historyczny nad programem objęły: Muzeum Miejskie w Żywcu, Muzeum w Oświęcimiu, Archiwum historyczne w Żywcu. Patronat medialny: Radio Katowice, Dziennik Zachodni i Głos Łodygowic.

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzn, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.

By czas nie zaćmił i niepamięć - Tom I
powrót »
strzałka do góry