ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Bliżej Natury
Strona Główna » Programy » Bliżej Natury

Bliżej Natury

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Unia Europejska
Leader
Śląskie Pozytywna Energia
LGD Żywiecki Raj
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
"Wdrożenie lokalnych strategi rozwoju" mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Organizacja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARTNERZY

Gmina Łodygowice
Leader

GŁÓWNY SPONSOR

Logo Gaz System

SPONSORZY

Elmontaż
Bank Spółdzielczy w WG
Handerek
Mixpol
Żywiec Zdrój
MPWIK
Autotest
Żywieckie Kopalnie Kruszyw
Ecco Team Service

Cele programu:

 • efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych jako największego sojusznika człowieka,
 • zrozumienia prawa przyrody oraz świadomości proekologicznej człowieka,
 • szczegółowa edukacja w zakresie fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych płazów i gadów występujących na terenie Podbeskidzia, ochrony środowiska naturalnego, roli i znaczenia herpetofauny w środowisku i życiu człowieka,

Z wielka przyjemnością informujemy, że rusza IV edycja programu "Bliżej natury- Zwierzęta wokół nas". W ramach przedsięwzięcia wydany zostanie album przedstawiający gady i płazy żyjące na naszym terenie. Odbędzie się konferencja pt "Zachwycająca fauna Podbeskidzia ze szczególnym uwzględnieniem ginących gatunków płazów i gadów" organizowana dla pedagogów i pracowników ośrodków szkolno - wychowawczych. Zostaną ogłoszone konkursy dla dzieci i młodzieży. Podsumowanie programu nastąpi na uroczystej gali zakończenia podczas, której laureaci konkursów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

ALBUM ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

IV edycja albumu o tematyce dotyczącej płazów i gadów żyjących na terenie Podbeskidzia, stanie się dla nas przedmiotem szczególnego zainteresowania. Zwierzęta te są dobrem ogólnospołecznym i troska o nie należeć powinna do każdego z nas, ponieważ tylko wtedy realizacja zadań związanych z ich ochroną będzie o wiele łatwiejsza i efektywniejsza. Dużo uwagi poświęcimy chronionym gatunkom występujących na terenie Podbeskidzia aby zachowały one stabilność gatunkową. Przedstawimy zabiegi i czynności sprzyjające rozwojowi wrażliwości ekologicznej oraz metody ochrony gatunków przed szkodliwym wpływem wielu czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych, aby zapewnić długowieczność omawianych przez nas zwierząt.

KONFERENCJA

Tematem przewodnim konferencji będzie: "Zachwycająca fauna Podbeskidzia ze szczególnym uwzględnieniem ginących gatunków płazów i gadów". Referaty wygłoszą:

 • dr Marek Guzik - pracownik naukowy Instytutu Zoologi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt.: "Płazy jako zwierzeta dwuśrodowiskowe",
 • dr Marek Guzik - pracownik naukowy Instytutu Zoologi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt.: "Gady jako kręgowce lądowe"
 • mgr Krystyna Potrzeba - Jakubiec nauczyciel Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach pt.: "Sposoby rozmnażania płazów i gadów na przykładzie wybranych gatunków występujących na terenie Podbeskidzia".
 • mgr Barbara Galus - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pt.; "Wpływ zanieczyszczenia wód na występowanie i rozmieszczenie herpetofauny Podbeskidzia".

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kategorie konkursu:

 • komiks – „Sąd nad żmiją”
 • plastyczny – „Dzieciaki rysują zwierzaki - płazy i gady terenów Podbeskidzia”,
 • pisemny - „Piękne, mało znane i zasługujące na sympatię płazy i gady Podbeskidzia”,
 • fotograficzny – „Tropem najpiękniejszych płazów i gadów na beskidzkich szlakach”
 • prezentacja multimedialna- "Pośród wielu tajemnic świata mniej wiemy o zwierzętach chronionych niźli o aniołach”

Harmonogram
IV Edycji BLIŻEJ NATURY – „Zwierzęta wokół nas”

15 kwiecień 2013 r. Rozesłanie informacji do szkół o konferencji oraz o konkursach
05 czerwiec 2013 r. Konferencja
02 wrzesień – 12 październik 2013 r. Przyjmowanie prac konkursowych
14 – 24 października 2013 r. Ocena prac konkursowych
25 październik 2013 r. Przekazanie informacji do szkół o osiągniętym miejscu w konkursie
15 listopad 2013 r. Zakończenie programu, uroczysta gala rozdania nagród

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Unia Europejska
LGD Żywiecki Raj
PROW
Gmina Łodygowice
Leader
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Łodygowice - Andrzej Pitera

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydanie Albumu o tematyce beskidzkich lasów. Przeprowadzone będą konkursy: komiks, plastyczny, pisemny i pisemno - fotograficzny. Konkursy adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej naszego regionu. Celem ogólnym projektu jest wychowywanie w duchu poszanowania środowiska naturalnego, jako największego sojusznika człowieka, zrozumienia prawa przyrody. Wyrobienie właściwych nawyków i zachowań proekologicznych; poprzez poznanie i rozumienie skutków negatywnej działalności człowieka w przyrodzie, oraz rozwinięcie wrażliwości na problemy środowiska, a przede wszystkim piękno żywieckiej przyrody. Podobnie jak w ubiegłych latach, wprowadzeniem w temat będzie Konferencja organizowana dla pedagogów i pracowników ośrodków szkolno - wychowawczych, oraz honorowych gości. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się uroczysta gala zakończenia projektu.

KONFERENCJA

Dnia 26 maja b.r., w Węgierskiej Górce, miała miejsce konferencja w ramach Programu „BLIŻEJ NATURY – LAS SERCE BESKIDÓW”. Spotkanie to zgromadziło Dyrektorów i reprezentantów szkół z naszego regionu, przedstawicieli Nadleśnictw Jeleśni, Węgierskiej Górki i Wisły, obecny był także dr Jarosław Jonkisz - pracownik Nadleśnictwa Ujsoły. Zaproszenie przyjęli delegaci władz Gmin wchodzących w skład Grupy Lokalnej Działania „Żywiecki Raj”, na specjalne zaproszenie Gospodarza Konferencji przybyli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Władysław Skrzyp i Wójt Gminy Łodygowice – Andrzej Pitera. Celem spotkania było przybliżenie problematyki obecnej sytuacji beskidzkich lasów, przebudowy ich i zapoznanie się z programami dofinansowującymi ochronę środowiska.

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kategorie konkursu:

 • komiks, temat prac: „Leśnik przyjaciel lasu”.
 • plastyczny, temat prac: „Ja i Las”.
 • pisemny, temat prac: „Las jest naszym przyjacielem, poznajmy jego radości i smutki”
 • pisemno – fotograficzny; temat prac: „Aż dojdziesz do miejsca, tam, gdzie drzewa korony Chronią puszczy skrawek miłością otoczony”

W konkursach wystartowało ponad 550 osób, 45 osób zostało wyróżnionych, 15 uczestników zajęło odpowiednio miejsca I – III.

GALA ZAKOŃCZENIA

W dniu 13 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach odbyło się zakończenie finału konkursu III edycji „Bliżej Natury – Las Serce Beskidów”. Przy sali wypełnionej po brzegi swoją obecnością zaszczycili nas m.in: Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Katowic – Krzysztof Chojecki, Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera. Organizatorem projektu był Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy - Stanisław Handerek. Po krótkim wystąpieniu i przemówieniu zaproszonych gości, laureaci poszczególnych konkursów otrzymali nagrody rzeczowe w postaci albumów, encyklopedii i książek dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród nagrodzonych było wiele osób z Gminy Łodygowice, następnie ze szkół z miejscowości: Koniaków, Przyborów, Laliki, Krzyżowa, Istebna, Meszna, Pewel Wielka, Przybędza, Lipowa, Międzybrodzie Żywieckie, Jaworzynka, Wieprz, Sopotnia Mała, Radziechowy, Węgierska Górka oraz Szkoła Podstawowa nr 1, nr 5 z Żywca.

Sponsorzy:

Beskid Żywiec
Elmontaż
Bank Spółdzielczy w WG
Handerek

Wysokość nagród wynosiła prawie 10 tysięcy złotych.

Sponsorzy gali zakończenia:

Piekarnia Góra
Cukiernia Koral

Imprezę uświetnił występ zespołu regionalnego „Mali Magurzanie”.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

OFICJALNY PARTNER:

Lasy Państwowe

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Bliżej natury I

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Łodygowice - Andrzej Pitera

Cele programu:

 • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania środowiska naturalnego jako największego sojusznika człowieka,
 • zrozumienie prawa przyrody,
 • wyrabianie nawyków właściwych zachowań mających na celu utrzymanie czystości otoczenia,
 • zdobywanie wiedzy w zakresie warstwowej budowy lasu, fauny i flory, zwierząt i roślin chronionych, ochrony środowiska naturalnego oraz znaczenia lasu.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konferencję pod nazwą „Zielone bogactwo Beskidów” dla pedagogów i pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych oraz honorowych gości. Przeprowadzono konkursy adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej naszego regionu. Program zakończono uroczystą galą w Gminnym Ośrodku Kultury podczas której ogłoszono wyniki konkursów dla dzieci i młodzieży oraz nagrodzono zwycięzców a także podsumowano projekt.

KONFERENCJA

W dniu 15 października w pensjonacie MELAXA w Węgierskiej Górca odbyła się konferencja pod nazwą „Zielone bogactwo Beskidów” Podczas konferencji wygłoszono referaty na temat:

 • "Ochrona przyrody na terenie powiatu żywieckiego, stan aktualny i perspektywy" - dr Paweł Nejfeld (Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody i Inżynierii Środowiska ATH Bielsko-Biała)
 • "Ochrona przyrody - gospodarka leśna ochrona lasów" - dr inż. Jarosław Jonkisz (przedstawiciel Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych)
 • "Właściwa segregacja śmieci jako środek ochrony przyrody" - inż. Jerzy Starypan (prezes spółki BESKID Żywiec)
 • "Beskidy jutro" - dr inż. Izabela Pigan (przedstawiciel Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych)
 • "Lasy chorują/ co im zagraża, jak można zapobiec niszczeniu lasów" - mgr Andrzej Śleziak (Intel Global Rybarzowice)
 • "Rola lasu w życiu człowieka" - dr Paweł Nejfeld (Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody i Inżynierii Środowiska ATH Bielsko-Biała)
PDF Program konferencji 73,5 kB
DOC Zgłoszenie udziału w konferencji 28,5 kB
Link Link do galerii zdjęć z konferencji

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kategorie konkursu:

 • plakat ekologiczny temat prac: „Las – nasz zielony dom”.
 • plastyczny temat prac: „Las – nasz zielony dom”.
 • fotograficzny temat prac: „Zielone bogactwo Beskidów”.

W organizowanych konkursach wzięło udział około 600 dzieci i młodzieży. Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe za miejsca I-V oraz 10 wyróżnień w każdej kategorii.

PDF Regulaminy w/w konkursów 74,2 kB
PDF Wyniki konkursów 109,0 kB
PPT Galeria prac 99,6 Mb

GALA ZAKOŃCZENIA

Galę zakończenia drugiej edycji programu Bliżej Natury – Las Serce Beskidów", odbyła się w dniu 13 grudnia 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. W uroczystej gali zakończenia programu udział wzięli: Dyrektor Inter Risk W Bielsku Białej Urszula Szczurek, Poseł na sejm RP Stanisław Szwed Członek Honorowy Stowarzyszania, Wójta Gminy Łodygowice Andrzeja Pitera, Radni Gminy Łodygowice, Przewodniczący komisji ds. rozbudowy zespołu zamkowo-pakowego Wojciech Barabasz, Aleksander Gluza, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach Renata Talik, Koordynator Projektu Stanisław Handerek.

Fundatorami nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Towarzystwo Ubezpieczeń INTERRISK S.A., Wójt Gminy Łodygowice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice.

Sponsorzy:

Sponsorzy

ORGANIZATOR:

Logo

OFICJALNY PARTNER:

Lasy Państwowe

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Bliżej natury I

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Łodygowice - Andrzej Pitera

Cele programu:

 • upowszechnienie wiedzy związanej z ochroną, użytkowaniem i urządzaniem lasów na terenie Lasów Państwowych województwa śląskiego i małopolskiego.
 • ochrona p/pożarowa lasów,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką leśną,
 • szerzenie wiedzy o lesie
 • promocja lasów i leśnictwa
 • NIE! dla dewastacji lasów
 • poprawa czystości polskich lasów
 • promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie

W ramach programu wydano folder ekologiczne przyrodniczy przedstawiający parki krajobrazowe województwa śląskiego i małopolskiego oraz wybrane nadleśnictwa naszego regiony w nakładzie 2000 egzemplarzy. Przeprowadzono prelekcje w 11 szkołach powiatu żywieckiego na temat właściwych zachowań w lesie, odpowiedniego segregowania śmieci i ochrony środowiska. Zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży. Na uroczystym zakończeniu programu wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu oraz podsumowano projekt.

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kategorie konkursu:

 • pisemnych w formie referatu „Człowiek a środowisko”
 • plastyczny „Jestem przyjacielem lasu”

Na konkurs plastyczny nadesłano 323 prace, natomiast w kategorii konkursu pisemnego rywalizowało 36 prac.

PDF Regulaminy w/w konkursów 81,0 kB
PDF Wyniki konkursów 83,0 kB
PPT Galeria prac 102 Mb

GALA ZAKOŃCZENIA

W ramach programu "BLIŻEJ NATURY" w dniu 26.04 2008 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach odbył się finał konkursu. Na finał przybyli przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie. Nagrody dla zwycięzców wręczała Pani Agata Dziedzic reprezentująca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Na zakończenie Zespół Mali Magurzanie zaprezentowali swój repertuar.

Link Link do galerii zdjęć z gali zakończenia

Sponsorzy:

Sponsorzy
powrót »
strzałka do góry